Af alle 3 projektplaner, fremstår Snøhetta, som det mest bæredygtige og åbne miljø, for nye og eksisterende beboere i nærområdet. Lad os nu ikke få bygget en lukket ghetto med en høj mur til de omkringliggende omgivelser (SLA-Mandrup), men et attraktivt område til gavn for nye og beboere.

Se yderligere indput her.

20.09.2016 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse
Se Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuses indput her.

19.09.2016 Jan Birkedal
Som nabo til Hospitalsgrunden går vi klart ind for Snøhettas løsning. Passer bedst til omkringliggende bebyggelser. Bebyggelsesgraden bør dog nedjusteres til max 50%. Bygningshøjde max 3 etager. Forslaget giver al for intensiv trafikbelastning. 2 gamle bygninger bør erstattes af boliger. Ej behov for kulturhus og/eller rådhus. Lejlighedstyper undgå mindste og største. Mandrup forslag komplet uegnet. Vandkunsten for meget vand (druknerisiko for børn).

19.09.2016 Gunnar Teis Hansen
HERLIGT - meget begejstret over, at alle forslag forholder sig til et mangfoldigt liv og til en fleksibilitet og elasticitet, som også kan tilgodese boliger og fællesskaber til Kommunens unge mennesker med særlige behov. Selve strukturen i Cobe-Vandkunstens forslag synes i meget høj grad at kunne indeholde bofællesskaber til disse unge, og stemningen og tankerne om inklusion i Snøhettas forslag er meget sympatiske. Byg gerne videre på specielt disse elementer!!

19.09.2016 Jeannette Birkelund
Tre meget inspirerende og spændende forslag med mulighed for mangfoldighed og fællesskab i nye boligformer og med spændende fællesfaciliteter. Alle tre forslag indeholder således muligheder for etablering af boliger til alle herunder botilbud/bofællesskaber til mennesker med udviklingshæmning. Se vedhæftede bemærkninger fra pårørendegruppen til de tre forslag, og til etablering af botilbud/bofællesskaber til voksne med udviklingshæmning på Hospitalsgrunden.
Se hele Jeannette Birkelunds input her

17.09.2016 Inger Sarborg
Projektet fra Cobe/Vandkunsten er uden tvivl det bedste! Samlingspunktet med både nyt mødehus og torv vil tillige samle forskønne hele aksen på Usserød Kongevej. Bygningerne passer flot ind i kommunens eksisterende profil ift materialevalg og udformning og vil henvende sig til de ønskede børnefamilier samt seniorer. Dorte Mandrups kunstige "Søparken" projekt med højhuse og Christiania- lignede træbroer ligger langt fra det ønskede. Vi har ikke brug for flere skæmmende Mandrup projekter i Hørsholm Kommune!

17.09.2016 Helle Nexø Husum
Det er tre gode forslag. Dog er det vores ønske, at grunden bebygges med huse på højst tre etager, dels for at tilgodese idéen om et parklignende område, dels af hensyn til privatlivets fred på de omkringliggende beboelsesejendomme.

15.09.2016 Tina Thorsen og Per Høg Jensen
Hold byggeprocenten på max 50%, dette tilsikrer at grunden kan få et parklignende indtryk. Bebyggelsen har også konsekvenser for trafikken i området – der er allerede nu markant kødannelse på Kongevejen, så der skal være mindst muligt antal nye biler til/fra grunden. Vi foretrækker Cobe/Vandkunsten, men Snøhetta kan også være et alternativ hvis lavere byggeprocent. Søparken må være en arkitekts våde drøm, som bliver til en sump når vi vågner!
Se Tina og Pers uddybning her

14.09.2016 Nadia og Thomas Greenvik
Se Nadia og Thomas Greenviks input her

12.09.2016 Pauli Joensen
3 gode forslag. Hørsholm har en lang og spændende historie, og Usserød Sygehus har spillet en stor rolle i kommunen. Derfor bør man integrere det gamle sygehus (bygning 1) i den fremtidige løsning, så man bevarer og forstærker den enestående industrihistorie, som Usserød Klædefabrik og dermed Usserød sygehus er grundlaget for.

12.09.2016 Christian Dyrberg
Forts. af input 08.09.2016. Boligsiden.dk: Næsten ingen tæt- lav boliger i Kbh, Lyngby og Gentofte til ca 4 mio og 150 m2 til børnefamilier og seniorer med pladsbehov. Beboere som også er gode skatteydere. Ved Højmosen, nabo til Hosp.gr. og sammenlignelig, her sælges pt. ca 5 enh. om året Lad investor/ developer få mulighed for at være markedsorienteret og f.eks opføre 200 enh. på gns. 150 m2.

10.09.2016 Pia Koch
Det er en udfordring at deponere affald fra nedrivning af bygninger på en hensigtsmæssig måde.
Måske kunne man tænke utraditionelt og i retning af genbrug/cirkulær økonomi og genbruge bygnings affaldet til fundament eller andet?
Allerhelst uden potentiel påvirkning af grundvandet på længere sigt.

10.09.2016 Anne-Marie og Flemming Dalhauge
Vi går klart ind for SNØHETTA projektet der synes mest gennemtænkt fsva beboelse, beboer interaktion, solceller og aktivitets frirum.

08.09.2016 Christian Dyrberg
Konklusion: Bebyggelsesprocenten er for høj. Men ellers går jeg klart ind for Cobe-Vandkunstens ideprojekt. Som nr. 2: Snøhetta.
Se Christian Dyrbergs input her