Udviklingsplanen bygger videre på delelementer fra alle tre forslag fra parallelopdraget. Udviklingsplanen fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab, men efterlader også et spillerum for kommende bygherrers kreativitet, når det gælder arkitektur og indretning af uderum. Vi ønsker et boligområde med tydelig identitet, stor variation og god sammenhæng til den omkringliggende by.

Udviklingsplanen kan ses her