En lampe, der lyser ind i en stue efter arbejdstid, en lastbil der kommer for tidligt og holder i vejen foran byggepladsen, støv på tørre dage.  Det er alle eksempler på fejl og uhensigtsmæssigheder, som er ærgerlige og irriterende og som der kan gøres noget ved på byggepladsen i PH Park. 

Hørsholm Kommune opfordrer derfor til at kontakte lederen af byggepladsen direkte på telefon 5224 7305 for at få hurtigst muligt hjælp. Når man ringer på nummeret, får man således fat på bygherrens ansvarlige leder på pladsen, der direkte og effektivt kan rette problemet sammen med medarbejderne på pladsen og underleverandører. Nummeret er relevant til her-og-nu-gener, der kan afhjælpes af byggepladsen og ledelsen på pladsen med det samme. Det er ikke et Hørsholm Kommune-nummer.

Jævnlige tilsyn og tæt koordinering
Selvom Hørsholm Kommune kun delvist ejer grunden, har kommunen fortsat en væsentlig rolle i forhold til at føre tilsyn med byggeriet, og det gør kommunen jævnligt. Det nye boligområde, PH Park, bygges centralt i byen i et forvejen fuldt udbygget boligområde, og det kræver et særligt fokus fra Hørsholm Kommune, bl.a. af hensyn til naboer og andre, der færdes i området, og netop derfor er tilsynet hyppigt.

Selvom området svarer til ca. 9 fodboldbaner er det i øvrigt også nødvendigt at koordinere aktiviteterne nøje på alle fire byggefelter. Derfor er kommunen der også i tæt dialog med bygherre om hvordan selve byggeriet planlægges og afvikles bedst muligt frem til husene og parken står færdige.

Færdig i 2024
Der bygges på alle fire byggefelter i parken, og til september 2022 tages første spadestik til Hørsholm Kommunes eget landskabsprojekt inkl. anlæggelsen af en sø.

Hele parken, inklusive boligbyggerierne, det underjordiske spildevandsbassin og landskabsprojekt, forventes at være færdig i efteråret 2024.