Hørsholm Kommune har givet bygherren tilladelse til at udføre arbejde på byggepladsen i PH Park mandag til fredag fra kl. 07.00 til 18.00 og lørdage fra kl. 08.00 til 14.00, herudover angiver tilladelsen, at støjende og støvende aktiviteter skal begrænses mest muligt i den ansøgte periode.

Særligt af hensyn til PH Parks naboer, er det væsentligt, at tilladelsen overholdes til punkt og prikke, og derfor har både Hørsholm Kommune og entreprenøren, Dansk Boligbyg A/S, stort fokus på, at tingene foregår i henhold til det tilladte. Entreprenøren har bl.a. indskærpet reglerne over for underleverandører, hvilket bl.a. drejer sig om tilladt arbejdstid og tomgangskørsel. Derudover vil Hørsholm Kommune aflægge myndighedsbesøg på forskellige tidspunkterfor at sikre, at reglerne overholdes.

”Det er meget beklageligt, at naboerne har oplevet unødvendige og ikke aftalte gener, så det tager vi hånd om straks,” siger chef for Center for By og Miljø, Katrine Langer. ”Byggeriet og anlægget af parken kommer til at strække sig over yderligere 2 år i varierende intensitet, og derfor har vi fuld fokus på, at det foregår så hensynsfuldt som muligt.”.

Link til tilladelsen.