Den private bygherre er derfor startet op på de forberedende arbejder til byggeriet. Lige nu er han i gang med rydning af beplantning og træer, der ikke skal bevares. Herefter vil jordarbejdet følge, inden selve byggeriet tager form.

Når området bliver til en byggeplads, vil det blive afspærret, og der vil derfor ikke længere være adgang til grunde. Den del af parken, der ligger på hjørnet Usserød Kongevej–Bolbrovej vil der fortsat være adgang for offentligheden. 

Byggeriet mod Bolbrovej er planlagt til at vare frem til 2. kvartal af 2023, mens de to øvrige parceller er planlagt til at stå færdig i 2024.

På resten af området anlægger Hørsholm Kommune og Novafos landskab med en regnvandssø, der skal rumme overfladevandet fra hele PH Park. Hørsholm Kommune går i gang med sølandskabet i foråret 2022 og fortsætter frem til ultimo 2024.

Find mere information på PH Parks hjemmeside

https://ph-park.horsholm.dk/