Projektet består af en park med snoede stiforløb, grønne fællesarealer og en regnvandssø.

Vi og borgerne ønsker en smuk og levende bydel, med den hel rette stemning til at komme hinanden ved. Vi binder de private boligblokke sammen i en offentligt tilgængelig park. Og de nye beboere får god udsigt over attraktive fællesarealer med høj naturkvalitet, hvor vi alle kan mødes rundt om søen i midten af parken”, siger Borgmester Morten Slotved.

Fremtidens bydel

Parken skal bringe bydelen ind i fremtiden, og det skal ske med respekt for både biodiversitet og landskabelige traditioner, men også med fremtidssikrer klimaløsninger.

Vand har historisk set altid været forbundet med liv, bosætning og byplanlægning, men det er også et faktum, at vejret bliver mere ekstremt. Regnvandsøen i parken bidrager med en unik herlighedsværdi for brugerne, men har samtidig en mere praktisk funktion. Søen kommer til at opsamle regnvandet fra PH Park, og på sigt også fra Hasselvejskvarteret. Sammen med et underjordisk spildevandsbassin, vil søen derfor aflaste spildevandssystemet, når det regner.  

Beplantningen i parken er tilpasset området og kommer til at fremstå frodig, varieret og oplevelsesrigt, hvor hjemmehørende arter og træer vil tiltrække fugle og insekter til glæde for biodiversiteten. Samtidig er der valgt robuste planter, som kan modstå nutidige og fremtidige klimaforandringer. Sammensætning af træer vil også være med til at understrege det helt særlige Hørsholmske præg, der springer ud af Arboretets tilstedeværelse i kommunen.

Der er en tradition for, at Arboretet udplanter træer i Hørsholm Kommune. Det kan være arter eller sorter, som ikke normalt er i handlen og som Arboretet ønsker at vide mere om. Den tradition viderefører vi i PH Park, hvor sammensætningen af træer sker i samarbejde med Arboretets dygtige eksperter” Siger Projektleder i Hørsholm Kommune Louise Hvingtoft Hansen  

Landskabsprojektet startes op i november 2022 og arbejdet vil vare de næste 2 år. Parken anlægges i etaper og står endelig færdig i starten af 2025. Arbejdet er nøje koordineret med de øvrige byggerier i PH Park og vil primært foregå i selve parken, men der vil også være arbejder på Bolbrovej og Højmosen. Hørsholm Kommune har ansvaret for anlæg af parken og vil varetage koordineringen af de forskellige byggerier i PH Park. Novafos har ansvaret for det underjordiske spildevandsbassin og entreprenøren Scheller, Hougaard og Petersen A/S vil stå for at føre den samlede landskabsplanen ud i virkeligheden.  

Vi går til projektet med stor ydmyghed, og er stolte af at få muligheden for at give form og liv til projektets stærke vision. Vi glæder os til at gå i gang med opgaven, og ser frem til samarbejdet med Hørsholm Kommune og Novafos.” Siger Landskabsarkitekt og Partnerhos Scheller, Hougaard og Petersen A/S Marck Hviid Borning.