Der er givet tilladelse med følgende vilkår: 

  1. Arbejdet udføres som anmeldt i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 07.00 til 18.00 og lørdage fra kl. 08.00 til 14.00
  2. Støjende og støvende aktiviteter skal begrænses mest muligt i den ansøgte periode
  3. Der må ikke forekomme støvgener udenfor byggepladsen
  4. Tomgangskørsel må maksimalt foregå i et minut. Det er tilladt at have motoren kørende, hvis det er nødvendigt for af- og pålæsning, til produktion af trykluft eller lignende
  5. Der må ikke være lysindfald fra arbejdspladsen til de i området omkringliggende boliger
  6. Det er ikke tilladt at nedknuse bygge- og anlægsaffald
  7. Der skal der være en kontaktperson, der repræsenterer DBB, som naboer kan kontakte døgnet rundt i tilfælde af, at naboerne oplever gener fra byggeriet

Hørsholm Kommune fører løbende tilsyn med ovenstående vilkår. 

Se den fulde tilladelse her.