Anlægsarbejdet har været i gang i snart et år, og private developere står for boligbyggerier på alle 4 byggefelter. Et unikt boligområde, med forskellige boligtyper, er rygraden i den nye bydel, som skal tiltrække bl.a. børnefamilier til Hørsholm Kommune.

Men en bydel skabes ikke kun af flotte bygninger og familieboliger. Omgivelsernes udformning er helt afgørende for at give et område karakter og skabe en spændende offentlig park. I PH Park er det netop landskabets unikke udformning, der skal skabe sammenhæng og binder boligområdet sammen.

Det er Hørsholm Kommune der i samarbejde med Novafos står for at etablere de grønne fællesarealer, hvor biodiversitet, rekreative arealer, en regnvandssø og snoede stiforløb, bliver de bærende elementer i parken.

Første spadestik til landskabsprojektet
Planlægningen af byggeri- og anlægsprojekterne har stået på i mere end to år. Hørsholm Kommune har stået for koordineringen mellem de forskellige projekter, men har samtidig arbejdet med projektering af selve landskabsprojektet, som nu er sendt i udbud.

Den 13. juni indkom tilbuddene fra entreprenørerne, og det har skudt en intens udvælgelsesproces i gang. Novafos og Hørsholm Kommune vil sammen med deres fælles rådgivere Rambøll og MASU Planning, samt bygherrerådgiver MOE gennemgå tilbuddene, så det sikres at de opfylder kravene i udbudsmaterialet.

Det er forventningen af der kan indgås en kontrakt med den vindende entreprenør umiddelbart efter sommerferien, og at selve anlægget af sø og park kan sættes i gang til september.

Hele parken, inklusive boligbyggerierne, det underjordiske spildevandsbassin og landskabsprojekt, forventes at være færdig i efteråret 2024.