SVANEN Gruppen og EcoVillage har konstateret, at der ikke er grundlag for et fælles projekt i PH Park, og SVANEN Gruppen fortsætter derfor på egne ben og etablerer bofællesskabet med lidt større boliger end først forudsat.

Hørsholms Kommunalbestyrelse blev præsenteret for et revideret skitseprojekt i september og godkendte efterfølgende oplægget. Med aftalen i hus arbejder SVANEN Gruppen videre med projekteringen af bofællesskabet og er nu i dialog med Hørsholm Kommune vedrørende byggetilladelse. SVANEN Gruppen forventer, at byggestart kan ske i foråret 2022.

Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Den oprindelige høje ambition for bofællesskabet er bevaret i det reviderede skitseprojekt og jeg glæder mig over SVANEN Gruppens evne og vilje til at realisere bofællesskabet i PH Park. Derudover vil Kommunalbestyrelsen opfatte det som positivt, hvis Ecovillage’s koncept for bofællesskaber bliver en realitet et andet sted i Hørsholm Kommune. To nye bofælleskaber i Hørsholm vil være et plus for byen og for mangfoldigheden af boformer. ”