PH Park er med sine godt 260 rækkehuse og lejligheder det største boligbyggeri i Hørsholm siden der blev bygget på Ørbækgårds Alle i 1990erne. Det næststørste er boligerne på PM Daells Alle, hvor der blev bygget i midten af 00-erne. Her drejede byggeriet sig om ca. 100 boliger, og der blev bygget på bar mark med god afstand til naboerne.

Det nye boligområde, PH Park, bygges centralt i byen i et forvejen fuldt udbygget boligområde, og det kræver et særligt fokus.

Hørsholm skal i endnu højere grad tiltrække udenbys børnefamilier og PH Park er en vigtig løftestand for, at det kan lade sig gøre. Ambitionen for den nye bydel er høj. Men inden de flotte boliger og den smukke park er klar, skal vi jo igennem en byggeperiode frem til 2024 og den proces er nøje koordineret,” siger borgmester Morten Slotved.”

Planlægningen af byggeri- og anlægsprojekterne har stået på i to år. Hørsholm Kommune har stået for koordineringen mellem de forskellige projekter, og i planlægningen er der taget højde for, hvornår de forskellige projekter ønsker at anlægge og hvor meget plads, der er behov for under anlægs- og byggefasen.

Udover boligerne kommer der også flere andre byggeprojekter på grunden. Det drejer sig som om landskabet og søen samt et underjordisk spildevandsbassin.

PH Park består 4 byggefelt fordelt på 2 bygherrer. Hørsholm Kommune skal i samarbejde med Novafos stå for alle udenomsarealerne. Derudover skal Novafos anlægge et underjordisk bassin til spildevand, der anvendes ved kraftige regnskyl.

Byggeriet vil kunne mærkes i dagligdagen, men fra myndighedernes side, er der der er sat begrænsninger på f.eks. i forhold til støv, støj og lysgener fra byggelys. Derudover kan naboer kontakte en pladsansvarlig døgnet rundt i tilfælde af, at naboerne oplever gener fra byggeriet

Byggeriet bliver intensiveret over de næste måneder. I de kommende uger starter endnu en bygherre op i parken, og til september 2022 tages første spadestik til Hørsholm Kommunes eget landskabsprojekt.

Hele parken, inklusive boligbyggerierne, det underjordiske spildevandsbassin og landskabsprojekt, forventes at være færdig i efteråret 2024.

Fakta: