Hørsholm Kommune arbejder i øjeblikket på at kvalificere salgsgrundlaget til Hospitalsgrunden, herunder færdiggøre udviklingsplanen. Landskabs- og klimadelen spiller en central rolle i planen og skal være med til at øge herligheds- og oplevelsesværdien for nuværende og potentielle Hørsholm-borgere.

”Vi ønsker i Kommunalbestyrelsen at landskabet, både i form af det blå og grønne, skal være med til at skabe en helt unik stemning og fremhæve det helt særlige ved at bo netop her” siger Borgmester Morten Slotved.

Procestidsplanen indeholder en kvalificering af salgsgrundlaget, udbuds- og lokalplanproces, byggemodning og salg samt borgerrettede aktiviteter på grunden.

Område åbnes for borgerne i september

Området åbnes inden længe op, så borgere kan benytte området aktivt, åbningen markeres officielt ved en event til september.

Ungerådet er involveret i forhold til brugen af området til midlertidige aktiviteter, og deres input bliver i øjeblikket behandlet i Økonomiudvalget. Hørsholm Kommune holder kommunikationsniveauet højt og afholder i øvrigt informationsmøder, hvor der orienteres om processen med at skabe en ny god bydel på hospitalsgrunden. Læs mere herom på hospitalsgrundens hjemmeside.