Landskabet skal være med til at gøre bydel unik

20-06-2017

Hovedelementerne i den procestidsplan, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 19. juni, peger på at den grønne byggemodning af området forventes at komme til at ske i starten af 2018.