Udviklingsplanen bygger videre på delelementer fra alle tre forslag fra parallelopdraget. Udviklingsplanen fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab, men efterlader også et spillerum for kommende bygherrers kreativitet, når det gælder arkitektur og indretning af uderum. Vi ønsker et boligområde med tydelig identitet, stor variation og god sammenhæng til den omkringliggende by.

Udviklingsplanen kan ses her.

Ønsker du at printe udviklingsplanen så download denne udgave af Udviklingsplanen (58 mb).

Filmen viser groft hvordan bygninger og landskab kan komme til at se ud i PH Park. Filmen starter på Usserød kongevej og man går sydpå ad vejen og ser PH Park bebyggelse til venstre, herefter drejer man ad Bolbrovej og har stadig bebyggelsen i PH Park på den venstre side, ad Hasselvej kommer du ind i PH Park og går en tur her.