Lokalplan 170 for boligområde PH Park er offentliggjort

26-11-2019
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2019 Lokalplan 170 for boligområde PH Park med tilhørende kommuneplantillæg endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort den 25. november 2019.