Hørsholm Kommune har modtaget et særdeles tilfredsstillende antal bud på parceller i PH-park. Nogle tilbudsgivere har budt på alle parcellerne, mens andre tilbudsgivere kun har budt på én eller to parceller.

Hørsholm Kommune udtaler sig på nuværende tidspunkt ikke yderligere om det eksakte antal bud af hensyn til kommunes forhandlingsposition.

Borgmester Morten Slotved udtrykker stor tilfredshed med de indkomne forslag, og ser frem til at se nærmere på disse.

Hørsholm Kommune vil bruge det næste stykke tid på at gennemgå buddene, hvorefter Økonomiudvalget vil blive forelagt de udvalgte bud den 21. februar 2019.

Tilbudsgiverne vil hurtigst muligt høre fra Hørsholm Kommune.