EcoVillage vil realisere et moderne bofællesskab med ca. 70 boliger, i varierende størrelser, og et fælleshus på 800 m². Fælleshuset indeholder, udover fælleskøkken og spiselokale, et antal fleksible rum, som bofællerne selv kan være med til at disponere over.

Borgmester Morten Slotved siger om projektet:

”Jeg glæder mig over, at vi har formået at tiltrække et så spændende boligprojekt til PH Park. Bofællesskabsformen stemmer godt overens med de ambitioner for PH Park, som er fastlagt i udviklingsplanen. Jeg forventer en stor interesse for projektet.”

Ny boligklynge skal hedde ’Strømmen’

’Strømmen’ er navnet på den nye boligklynge i PH Park. Det er dels titlen på én af Poul Henningsens mor, Agnes Henningsens, første romaner, som hun skabte i PH’s første leveår, og som på den måde, var med til at nære ham og hans fremtidige virke på flere planer. Derudover kan Strømmen både referere til den strøm, som er nødvendig for PH lampen, vandet der strømmer i området, samt i økolandsbyen, lidt over et århundrede senere, fokus på den miljørigtige strøm.

For Rikke Amalie Søndler, der står bag konceptet EcoVillage, startede det med en drøm om selv at bo i fællesskab med andre, og da hun kunne se, at mange delte hendes vision, stiftede hun EcoVillage. Det fører hende i dag til Hørsholm og den smukke gamle hospitalsgrund:

"Vi glæder os over at kunne tilbyde folk en bolig i et bofællesskab lige her. Kommunen vil etablere et sølandskab på grunden, her er grønt og naturrigt, og så er Hørsholm Kommune ambitiøse omkring det bæredygtige. For eksempel har vi en fælles drøm om at få byggeriet miljøcertificeret.”.


Rikke Amalie Søndler vil gerne samle folk på tværs af generationer i det nye bofællesskab:

"Vi vil gerne lave blandede familier i Strømmen. Her skal være plads til, at børnefamilier kan komme hjem fra København til deres bedsteforældre, her skal være plads til delefamilierne og seniorerne. Rammerne vil også lægge op til det, med et stort fælleshus med kontorpladser, spiseplads, gildesal og fælleskøkken. Selve boligerne vil være kompakte og fleksibelt indrettede, så for eksempel flere børneværelser kan skabes og nedlægges. Vi glæder os helt vildt til at realisere drømmen."


De kommende bofæller er fællesskabsorienterede mennesker, både fra Københavnsområdet, så vel som lokalt bosiddende. Undersøgelser viser, at beboerne i bofællesskaber ofte er initiativrige og ansvarlige mennesker, der bidrager positivt til nærområdet, samt til kultur- og fritidslivet i kommunen.

Skriv dig på boliglisten

Hørsholm Kommune har oprettet en boligliste, der giver alle interesserede borgere mulighed for helt uforpligtende at give udtryk for deres boligønsker. Boligønsker samt kontaktdata vil blive videregivet til kommende bygherrer, så de efterfølgende kan kontakte de interesserede borgere med nærmere informationer om de enkelte boligprojekter. Man kan skrive sig op her

Resterende byggefelter sendes i udbud primo oktober

Andet udbud, hvor de resterende byggefelter i PH Park udbydes, udsendes primo oktober 2018 med en tilbudsfrist ultimo januar 2019. Den fremadrettede proces er tilrettelagt, så der vil være en samprojektering med alle fire byggefelter og terrænprojektet. Det er således planen, at det samlede byggeri kan stå færdigt i starten af 2022.


FAKTA - Om EcoVillage

EcoVillage bygger bofællesskaber i hele Danmark med en vision om at styrke de nære fællesskaber og at leve og bo bæredygtigt. Det er i dag eftertragtet at bo socialt, men det store arbejde fra ide til byggeri har få tid og overskud til. Derfor tilbyder EcoVillage konceptbofællesskaber landet over. EcoVillage drives af en dedikeret gruppe med Rikke Amalie Søndler i spidsen.

Læs mere på hjemmesiden www.eco-village.dk