To ud af i alt fire byggefelter udbydes nu i PH Park, det er byggefelterne længst mod Sophielund der skal bebygges først. Når alle fire er bebygget rummer området ca. 250 boliger. Forventningerne til udviklingsprojektet PH Park er store hos Hørsholm Kommunalbestyrelse, og borgmester Morten Slotved siger om det seneste skridt mod et færdigt boligområde: ”Jeg glæder mig til, at se udviklingsplanens principper og strategier udfoldet. Nu vi får konkretiseret bebyggelserne og kommer endnu skarpere til at se det livlige, varierede og nytænkende PH Park, vi drømmer om”

Kommunens overordnede principper for byggeriet, der er beskrevet i udviklingsplan for PH Park danner grundlag for udbuddet, og de bydende skal som en del af deres tilbud levere en vision der blandt andet skal redegøre for, hvordan deres projekt lever op til en række kvalitetsmål for udvikling og realisering af PH Park. ”Vi ønsker at de bydende skal vise hvordan deres forslag lever op til kvalitetsmålene, så PH Park får en unik identitet, variation og kvalitet” siger Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Kristin Arendt.

Udover de 7 kvalitetsmål vil tilbuddene blive bedømt ud fra projekternes beskrivelse og illustration ift. følgende hovedpunkter; målgrupper, boligtyper, foreløbige arkitektoniske idéer, parkering, fællesfaciliteter for beboere, fællesskabs og publikumsorienterede servicefunktioner og navnet PH Park. Endvidere skal tilbudsgiver dokumentere referencer for tidligere erfaringer og kompetencer.

Udviklingsplanen fastlægger de overordnede principper for bebyggelse og landskab, men den efterlader også et spillerum for de bydende. Inden sommerferien forventer Hørsholm Kommune at have fundet et vindende projekt som der i tæt dialog skal arbejdes videre med til skitseprojekt-niveau. Således følges det vindende projekt i en styret proces til et mere detaljeret plan og på den måde sikres det at den kvalitet og variation i bebyggelsen som Kommunalbestyrelsen ønsker også bliver til virkelighed når bebyggelserne gerne skulle begynde at skyde op i løbet af 2019.

Lokalplan for PH Park vil sideløbende med udbudsprocessen blive udarbejdet med udgangspunkt i udviklingsplanen. I forbindelse hermed kommer der borgerdialog, endvidere kommer der borgerdialog i forbindelse med udbudsprocessen, denne er planlagt til september 2018. Projektets hjemmesiden ph-park.horsholm.dk er fortsat den platform der holder borgere, investorer m.fl. orienteret vedr. fremdrift og dialogmuligheder ifm. realiseringen af PH Park.