Da det sidste forslag tikkede ind mandag aften den 1. maj kom det samlede antal navneforslag til Hospitalsgrunden op på 228 forskellige navne, og det glæder borgmester Morten Slotved.

”Tak til alle, der har deltaget i navnekonkurrencen. Vi er meget glade for den store interesse,” siger Morten Slotved og fortsætter, ”Dommerkomiteen, der skal bedømme forslagene, får et omfattende og velovervejet udgangspunkt for deres videre arbejde. Hospitalsgrunden bliver Hørsholms nye attraktive kvarter, og derfor gør vi os stor umage med at finde det helt rigtige navn.”

Næste skridt er at overdrage alle navne til dommerkomiteens til bedømmelse og udvælgelse. Når komiteen har peget på et navn, sendes det videre til politisk behandling, hvorefter Kommunalbestyrelsen forventer at afsløre vindernavnet i august.

Afsløring af vindernavn efter sommerferien

Vindernavnet var oprindeligt planlagt til at blive afsløret 29. maj, men det forventes nu i stedet at blive efter sommerferien. Det sker for at give navnekomiteen den fornødne tid til at bedømme de mange navne, samt give komiteen lejlighed til at få et mere detaljeret og aktuelt indblik i arkitekternes arbejde. Arkitekterne arbejder på højtryk med at få sammensat en plan med udgangspunkt i den politiske beslutning og øvrige input, bl.a. borgernes input. Navnekomiteen vil således få mulighed for at få indblik i arkitekternes tanker lige nu, og få den viden og inspiration ind i arbejdet med navneudvælgelsen.

Planen kommer til at vise, hvordan grunden tænkes at se ud, både med bygninger og parkanlæg og det er den, der kommer til være udgangspunktet for udbuds- og lokalplanproces.

Navnene bedømmes ud fra tre vinderkriterier

Dommerkomiteen er en bredt sammensat gruppe bestående af både indenbys og udenbys borgere samt repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og kulturliv samt branding-, historie- og arkitektureksperter.

Når dommerkomiteen træder sammen bliver hvert forslag vejet op i mod tre vinderkriterier, som skal sikre, at navnet er med til at profilere Hørsholm og vække bred interesse for byen og bydelen.

Vinderkriterierne er besluttet af et enigt Økonomiudvalg i forbindelse med udskrivningen af konkurrencen i april, og det rigtige navn skal således have:

  • Høj markedsføringsværdi
  • Høj grad af historisk tilknytning til Hørsholm Kommune
  • Højt internationalt kendskab, herunder være mundret