Der gøres hele tiden fremskridt i arbejdet med udviklingen af den nye bydel på Hospitalsgrunden. Nogle fremskridt er meget synlige som nedrivning af bygningerne – andre fremskridt sker lige nu ved skrivebordet og tegnebrættet. Økonomiudvalget fik seneste nyt i processen på Økonomiudvalgets møde den 18. maj. Fokus er fortsat på at forfølge ambitionen om, at området, når det er udviklet og bebygget, skal være det fyrtårn, der markerer retningen for fremtidens Hørsholm.

Borgmester Morten Slotved siger ”Vi ønsker at fastholde det høje ambitionsniveau, som vi hele tiden har haft for Hospitalsgrunden. Derfor vil vi gerne bruge den nødvendige tid til at skabe forudsætningerne for en fremsynet plan for området, der også indeholder smarte, bæredygtige og klimavenlige løsninger. ”

De forhold, som Økonomiudvalget ønsker skal belyses nærmere, handler blandt andet om hvordan området tænkes robust i forhold til en fremtidssikret hverdag, herunder renovation, transport, digital infrastruktur mm. Der skal endvidere ske en yderligere kvalificering i forhold til samarbejdet med forsyningsselskabet i forhold til klimaløsningerne. Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at disse forhold vil påvirke den samlede tidsplan, og Økonomiudvalget vil forventeligt få oplæg til en ny samlet tidsplan på næste økonomiudvalgsmøde i juni, herunder også overvejelser om den fremadrettede borgerinvolvering.

Elementerne som nu bliver belyst nærmere kommer til at indgå i udviklingsplanen. Udviklingsplanen er den plan der skal udstikke rammerne for Hospitalsgrundens udvikling og den skal være styrende når grunden efterfølgende udbydes til salg. Planen skal bygge på en naturbaseret byudvikling, hvor klimaløsninger og landskabelige elementer ønskes etableret fra begyndelsen for dermed at øge herligheds- og oplevelsesværdien. Det er landskabsarkitektfirmaet SLA der står for det landskabelige greb, og arkitektfirmaerne Vandkunsten og Cobe der står for udformningen af bygningerne.

Grønt område åbnes snart for borgerne igen

Nedrivningen af de eksisterende bygninger på grunden er afsluttet og der pågår i øjeblikket klargøring af området, så dette grønne område igen kan åbnes op for byens borgere. Alle træer på grunden er så vidt det har været muligt bevaret og vil indgå i den samlede bebyggelsesplan.