Den afgående kommunalbestyrelse kunne på valgperiodens sidste kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2017 vedtage den principplan for PH Park, der er med til at sikre, at Hørsholm Kommune får et nyt attraktivt boligområde.

Den tiltrædende kommunalbestyrelse får således overdraget en udviklingsplan for PH Park, der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab i området, men efterlader også et spillerum for de kommende bygherrers kreativitet, når det gælder arkitektur og indretning af uderum. Ved at fastlægge rammen og samtidig give rum og plads til kreativitet og nytænkning ønsker Hørsholm Kommune en bebyggelse med størst mulig variation og samtidig med bedst mulig sammenhæng i bebyggelsen og til den omkringliggende by.

Borgmester Morten Slotved siger:

”Jeg er stolt over, at den afgående kommunalbestyrelse kan overdrage dette helt centrale og ambitiøse grundlag for det videre arbejde med lokalplan, fortsat borgerinddragelse, udbud og salg. Vi har det bedste udgangspunkt for at sætte et betydningsfuldt arkitektonisk præg på Hørsholm Kommune.”

En fremtidssikret befolkningssammensætning

Transformationen af det tidligere hospitalsområde til et nyt boligområde er en vigtig del af Hørsholm Kommunes strategi for at fremtidssikre befolkningssammensætningen. Planens bredde udvalg af boligtyper giver mulighed for en mangfoldig sammensætning og vil både tiltrække nye borgere, herunder appellere især de store rækkehuse i bebyggelserne til børnefamilier. Men bebyggelsen vil også tiltrække eksisterende borgere, herunder eksempelvis seniorer der synes at villaen med have er blevet for stor og derfor søger nye rammer.

Fortsat dialog

Udviklingsplanen for PH Park blev præsenteret på et velbesøgt dialogmøde i slutningen af november. Og der har igennem hele processen været en høj grad af borgerinvolvering – og sådan skal det fortsat være.

”Byens udviklingsprojekter skal gøre vores by til et endnu bedre sted at bo og leve. Derfor er det også helt centralt, at Hørsholm Kommune med realiseringen af PH Park skal være i dialog med byens borgere. Det sker bl.a. om kort tid, hvor den tiltrædende kommunalbestyrelse tager fat på lokalplanprocessen,”

siger Peter Antonsen, der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget frem til 31. december, hvor han takker af som lokalpolitiker valgt for Borgerlisten.

En bypark for alle

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at landskabet omkring bebyggelserne skal etableres som det første, så det står klart inden de første nye beboere flytter ind. Landskabet skal sammen med bebyggelsernes variation i udformning og materialer, være med til at give området sin helt egen og unikke karakter.

BAGGRUND

Fra vision til virkelighed

Kommunalbestyrelsens vision for området dannede sammen med programkrav udgangspunkt for et parallelopdrag, hvor 3 teams med nogle af Nordeuropas bedste arkitekter i front kom med 3 individuelle bud på, hvordan området kunne se ud. Elementer fra alle tre forslag har derefter dannet grundlag for udviklingsplan for PH Park. Det er landskabsarkitektfirmaet SLA, der står for det landskabelige greb, og arkitektfirmaerne Vandkunsten og Cobe, der står for bebyggelsens hovedgreb.

Udviklingsplanen danner grundlag for det videre arbejde med lokalplan, udbud og salg. Det første udbud forventes udsendt primo 2018, og det forventes, at Hørsholm Kommune kan påbegynde realiseringen af landskabet ultimo 2018.