Det er målet, at bydelen PH Park på Usserød Kongevej står færdig med ca. 250 boliger inden 2022. Ambitionerne er høje, og med afsæt i visionen om at skabe et boligområde præget af nytænkning, variation og unik identitet, blev tankerne i udviklingsplanen foldet ud af borgmester Morten Slotved samt af Peter Antonsen, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune.

”Transformationen af det tidligere hospitalsområde til et attraktivt boligområde er en vigtig del af Kommunalbestyrelsens strategi for at fremtidssikre befolkningssammensætningen i Hørsholm Kommune, ” sagde Morten Slotved. ”Vi vil rigtig gerne tiltrække flere børnefamilier, og det skal PH Park være med til, men vi ønsker også, at området appellerer bredt, så alle aldersgrupper bliver en del af PH Park. Vi har en vision om fællesskaber på kryds og tværs. ”

Flyt ind i smuk natur fra dag 1

Formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen viste i sin gennemgang, at det kort sagt handler om unik, naturbaseret byudvikling. De kommende boliger samles i fire klynger fordelt i en park med en nyanlagt sø som samlingspunkt, både for beboere og alle andre. Boligerne omfatter rækkehuse, etagehuse og punkthuse og tilgodeser både børnefamiliens og seniorægteparret behov. Bilerne i PH Park parkeres i P-kælder.

”Ambitionen er at skabe et nærværende hverdagsliv, hvor naturen udgør det fælles omdrejningspunkt fra den første dag, beboerne flytter ind, ” fortalte Peter Antonsen. ”I PH Park skal man have naturoplevelsen helt op til døren med mulighed for at engagere sig i fællesskabet.”

Kommunalbestyrelsen ønsker, at bydelen kommer bedst muligt fra start, og derfor skal søen og landskabet etableres som det første.

Debat om byggeri og landskab

Præsentation af planen blev afløst af debat i salen, hvor byplanlægger og rådgiver Johan Bramsen styrede dialogen og supplerede med viden om byudviklingsprojekter fra hele landet.

Der lød en del positive tilkendegivelser om PH Park, hvor der bl.a. blev kvitteret for processen indtil nu, for udformningen af PH Park og ambitionen om at sørge for at tiltrække en varieret målgruppe til området.
Derudover blev spørgsmålet om punkthusenes højde og skyggekastning samt trafikbelastningen på Usserød Kongevej drøftet.

Fra Hørsholm Kommunes side blev der kvitteret med forsikring om, at der er fuld opmærksomhed på disse aspekter og at de løbende vil blive undersøgt grundigt og vurderet.

”PH Park skal være et aktiv for hele lokalområdet og byen, og vi vil løbende søge løsninger på de forhold, der naturligt følger med et byudviklingsprojekt, ” siger Morten Slotved.

FAKTA

Udviklingsplanens formål

Udviklingsplanen fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab i området, men efterlader også et spillerum for kommende bygherrers kreativitet, når det gælder arkitektur og indretning af uderum. I det kommende udbud lægger Hørsholm Kommune stor vægt på kvalitet og på at styre processen med udbuddet stramt, så kommunen netop får den kvalitet og variation i bebyggelserne, der har været helt centrale emner i processen frem til nu.

Næste skridt er udarbejdelse af lokalplan og udbud med henblik på grundsalg med udgangspunkt i udviklingsplanen.

PH Park og PH

PH Park er opkaldt efter Hørsholm-borgeren Poul Henningsen. Poul Henningsen var bl.a. arkitekt, lysmager, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Som kunstner var han kendt under initialerne PH.

I visionen for Hospitalsgrunden indgår ord som: Nytænkende, nye boformer, innovativ arkitektur, trivsel og muligheder, internationalt orienteret, højt til loftet, bæredygtige løsninger og unik. Alle ord, som også kan forbindes med Poul Henningsen, hans ideer og hans mangfoldige virke.

Se Morten Slotved og Peter Antonsens præsentation her.