Filmen viser PH Parks skala og tilpasning til omgivelserne. Filmen starter på Usserød kongevej i sydgående retning og PH Park bebyggelse ses til venstre, herefter drejer man ad Bolbrovej og har stadig bebyggelsen i PH Park på den venstre side, ad Hasselvej kommer du ind i PH Park og går en tur her. Op ad Højmosen og ind i parken igen.

Filmen viser groft hvordan bygninger og landskab kan komme til at se ud i PH Park. Filmen starter på Usserød kongevej og man går sydpå ad vejen og ser PH Park bebyggelse til venstre, herefter drejer man ad Bolbrovej og har stadig bebyggelsen i PH Park på den venstre side, ad Hasselvej kommer du ind i PH Park og går en tur her.