Byggefelter og landskab

De udbudte parceller er byggefelter. Hørsholm Kommune forestår etablering af søen, grønne områder, stier, veje, parkeringspladser, infrastruktur mv. på de områder der ligger rundt om de udbudte parceller. Det forventes at etableringen af landskabet opstartes primo 2019 og færdiggøres sideløbende og i koordination med byggefelt 1 og 2.

Fjernvarmeetablering

Ifølge kommunens varmeplan ligger PH Park i et område, der er forsynet med kollektiv fjernvarme med Norfors som forsyningsvirksomhed. Der har været dialog med Norfors vedrørende forskellige alternativer til den traditionelle fjernvarmeforsyning. Hørsholm Kommune er visionære for varmeforsyningen af PH Park og ønsker en løsning, hvor varmeforsyning harmonerer med fremtidens energiforsyningsstruktur. Varmeforsyningen skal være en innovativ Smart City løsning, der er en integreret del af et sammenhængende energisystem og understøtte kommunens klimapolitik. Hertil opfattes løsningen med ultralavtemperaturfjernvarme (ULTFV) som den mest fremtidssikrede og bæredygtige løsning. ULTFV åbner op for en synlig integration af vedvarende energi i varmeforsyningen, idet den muliggør koblingen til bygningens øvrige energisystem, f.eks. ved at udnytte den producerede strøm fra bygningernes lokale solceller.

Se notat vedr. varmeforsyningsmuligheder her

Tilslutningsbidrag

Der skal ikke betales tilslutningsbidrag til Novafos A/S i forbindelse med byggeri på de 4 parceller.

Lokalplan

Der er i udkast til købsaftaler punkt 21.2. lagt op til, at aftalerne er betinget af, at en endelig byggeretsgivende lokalplan, der muliggør realisering af købers projekt på ejendommen. Derfor udarbejdes der en byggeretsgivende lokalplan sideløbende med udbud og salg. Lokalplanen forventes endelig vedtaget februar 2019.

Krav til materialet

I forbindelse med det udsendte udbudsmateriale ønsker Hørsholm Kommune at præcisere, at det materiale vi forestiller os, der kommer ind, signalerer troværdighed, kreativitet og kvalitetssans.
Derfor er det ikke det tilbud, der er mest detaljeret på tegningsniveau, der nødvendigvis vinder. Derimod vægtes det højt, at de bydende, i en kombination af skitser og tekst, svarer på de 9 kriterier, vi har valgt skal danne udgangspunkt for bedømmelsen i punkt 10.2 i udbudsvilkårene. På den måde kan I overbevise os om, at det netop skal være jer, der skal realisere første etape af PH Park.

Der blev afholdt orienteringsmøde for alle interesserede den 19/3 i Lilletrommen, Kulturhus Trommen i Hørsholm.