Som orienteret om på orienteringsmøde den 19/3 er der sket en præcisering i udbudsvilkårenes pkt 10, vurdering af tilbud, idet butik udgår af pkt. 10.2, bullet 6, se nedenstående rettelse, samt rettelse i udbudsvilkår under udbudsmaterialet.

Evt. fællesskabs- og publikumsorienterede servicefunktioner:

Bedømmes ud fra forslag til cafe, butik og evt. andre publikumsorienterede funktioner, som understøtter bylivet i området. Herved forstået at sådanne arealer skal bidrage til at skabe et miljø, som skal være samlingspunkt for området beboere og brugere. Det kan eksempelvis være café, beboerværksted, forsamlingslokaler eller lignende. Der kan maksimalt afsættes omkring 200 m² til servicefunktioner, dog kan et større samlet areal anvendes, hvis det eventuelt fordeles på flere mindre arealer.