Vores vision lyder:

”I Hørsholm vil vi være den nytænkende kommune i Nordsjælland, der med nye boformer og attraktiv arkitektur tiltrækker mennesker, som ønsker trivsel og muligheder i et internationalt orienteret miljø - med Øresund og natur i forhaven og København lige om hjørnet”

Uddybning af visionen

Hospitalsgrunden er ét af flere initiativer, der skal vise, hvordan vi ønsker, at fremtidens Hørsholm skal udvikle sig. Vi forestiller os en bydel, der primært inviterer og tiltrækker børnefamilier, men samtidig er præget af mangfoldighed, højt til loftet og plads til alle, der drages af at bo hos os i et velfungerende nærområde. Med unik tilgængelighed til attraktive erhvervs- og handelsmuligheder, kultur og fritid, vand, natur og internationale uddannelses- og forskningsmiljøer. Og måske - med fremtidens mødested for privat og offentlig udveksling og aktivitet.

Delvisioner

  • Vi vil udvikle en ny bydel, der er åben og imødekommende. Vi ønsker et varieret byggeri, der rummer moderne bæredygtige kvalitetsboliger i et miljø, der inspirerer både bydelens beboere og kommunens øvrige borgere. Det betyder også grønne omgivelser med plads og rum til aktiviteter, samvær, leg, haver, motion mv.
  • Vi ønsker en bydel præget af innovativ arkitektur og bæredygtige løsninger. Hvor trivsel er et gennemgående motiv, og hvor anvendelse af den nyeste teknologi på alle niveauer, mobilitet og optimal digital tilgængelighed, sikrer det moderne menneskes behov og krav til en enkel og fremtidssikret dagligdag.
  • Vi vil undersøge om vi kan udvikle og skabe et moderne mødested på hospitalsgrunden. Et mødested der samler og koordinerer hverdagens behov for udveksling, møde, motion, kost, offentlig service og private engagementer og aktiviteter. Vi drømmer om et sted, der udvikles i dialog med Hørsholms nuværende og kommende borgere, og som møder fremtidens behov med for os ukendte svar og løsninger.
  • Vi ønsker, at bydelen drager fordel af vores internationalt orienterede miljø med skole og uddannelser på højt niveau og den korte afstand til Storkøbenhavns erhvervsklynger og levende forskningsmiljøer i Lyngby og DTU Scion.
  • Vi forventer, at det smukke knapt 6 hektar store område udnyttes med afsæt i vores velfungerende kommune. Dens mange smukke, grønne områder, nærheden til dagsinstitutioner, skoler og ældrepleje og til Øresund og Rungsted havn, der allerede er centrum for et spændende og varieret liv ved vandet.

Visionen blev endelig vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2016