Alle indsendte forslag og idéer er blevet set af arkitekter, kommunen og politikere, og har vist arkitekter og politikere i hvilken retning, borgerne i Hørsholm ønsker, at udviklingen af Hospitalsgrunden skal tage.

 

15.06.2016 Ingrid Hjarnaa
Et byens hus/mødested der kan indeholde både rådhusfunktion og frivilligcenter med mange forskellige størrelser mødelokaler til alle de frivillige foreninger. Større ejerboliger til ældre, der ønsker at flytte fra hus til lejlighed. Undersøg om der på grunden findes underjordiske kilder eller søer, som kan afdækkes og indgå i byggeriet. De fredede bygninger kan evt. udnyttes til aflastningspladser for demente, rekreationspladser og genoptræningspladser for tidligt udskrevne patienter.

30.05.2016 Karin Egede
Mere om KransekageBygning: Nederste etager, uden vinduer, i respekt for omgivelserne, som: Biograf, Nanna Carlsens Springcenter for Hørsholm Gymnastik, Motionscenter for hele familien og lignende med Café, hvor man ikke behøver udsigt. Herefter Oldekolle, Ungdomsboliger, Lejeboliger, Andels- og Ejerlejligheder. På Toppen en Terrasse Restaurant m. Pool, evt. roterende rundt med skiftende panoramaudsigt (set i San Francisco). Tænk stort ano 2016 for alle aldersgrupper!

27.05.2016 Erling Petersen
Hørsholm Sygehus har været en stor del af Hørsholms historie og dagligliv og en stor lokal arbejdsplads og når man nu skal til at udvikle den enestående grund med spændende bygninger til forskellige borgergrupper, mener jeg at projektgrupperne skal indarbejde at den ældste bygning fra 1897 bibeholdes og anvendes til f. eks. mødested for hele området. Jeg kender ikke til bygningens tilstand, men med den investering der skal foretages i området, må der være luft til en bevaring .

25.05.2016 Helle Nexø Husum
Vi er genboere til hospitalsgrunden og sender først og fremmest en inderlig bøn om, at alle planer om et højhus bliver skrinlagte. Det ville gå ud over privatlivets fred for alle nærliggende ejendomme og forringe værdien af dem. Vi kunne ønske os en landsbylignende oase. For at gøre området unikt og bæredygtigt kunne der etableres urban gardening som taghaver, der kunne dyrkes af beboerne. Vi håber desuden, de smukke bygninger af det oprindelige hospital kan bevares.

25.05.2016 Christian Dyrberg
Fortsættelse af indlæg 25/2: Bebyggelsen skal først og fremmest tiltrække ressourcestærke familier aht kommunens økonomi og sociale liv. I konkurrence med København, Frederiksberg og Gentofte. Mennesker i gode job.

24.05.2016
Idéer indsendt af arbejdsgruppen til handikappede under Handikaprådet om bofællesskaber til personer med udviklingshæmning. Materialet kan ses her

24.05.2016 Sonja Kilfelt Queseth
Det ville klæde kommunalbestyrelsen, hvis de for een gangs skyld besluttede at bevare og restaurere de smukke gamle bygninger i stedet for at rive ned og bygge noget grimt. De nuværende bygninger passer ind i omgivelserne. Når man ser på, hvad der er blevet opført af nybyggeri i kommunen, kunne man frygte noget klodset og grimt. Der skal absolut IKKE bygges i højden, lavt byggeri ville være at foretrække.

17.05.2016 Birgit Knudsen
Et springcenter/Multicenter til Hørsholm Gymnastik forening. Det vil være et kæmpe skridt for alle unge i Hørsholm, et fantastisk mødested og motionsmulighed , hvor alle kan/vil deltage. Det er jo også en mulighed at skolerne kan bruge et sådan center, efter den nye skolereform skal de jo dagligt udøve motion.

17.05.2016 Karin Egede
KransekageBygning, se min idé 29.04.16: Et konkret bevis på nyeste Dansk Teknologi, Arkitektur med NYtænkning til gavn for Børn, Unge, Ældre og Personer med særlige behov! Et sted at bo i harmoni med hinanden, naturen og skøn udsigt! Ikke ligne noget andet, men helt NYT, FLOT og i GOD STIL, med dansk symbolik. Få evt. inspiration fra storslået Mexicansk Arkitektur, som Jørgen Utzon gjorde det!

17.05.2016 Ib Lunde
Bliv inspireret af Gentofte Kommunes håndtering af købet af A P Møller grunden for mange år siden som førte til skabelsen af fællescentret Strandlund med lejligheder for ældre i en attraktiv lav bebyggelse.

16.05.2016 Otto Klæbel
Et gennemgående tema i byggeriet må være kravet om at det det skal være total energi neutralt. Et andet må være, at det skal være en blanding af bygge og boformer, hvor alle generationer kommer i spil. Byg da endelig også i højden, hvis det samtidig skaber mulighed for at etablere større grønne parkområder og pladser.

16.05.2016 Jakob Preisler
Bare brug en anden arkitekt end: Dorte Mandrup Arkitekter A/S Som står bag den nyeste arkitektoniske rædsel i Hørsholm link. Henning Larsen, som har tegnet Sognegården, bør heller ikke involveres link

4.05.2016 Jonna Nielsen
Det vil være utrolig rart, hvis man kunne oprette et oldekolle i forbindelse med udbygning af sygehusgrunden. Kommunen mangler fristende alternativer, når man når til at sælge parcelhuset.

3.05.2016 Victoria Haabegaard
Bevarelse af "bevaringsværdige bygninger" Kulturhus - musik øvelokaler - kunstprojekt lokaler. Et sted - der skaber rammer for at nye kunstnere kan udvikle sig - for unge at mødes på tværs af alder og skoler - for ældre at få samvær med yngre. Åbne rum som kan reserveres med henblik på at afholde workshops. Åbne arealer: naturlegepladser, natur og nyttehave.

29.04.2016 Karin Egede
Hørsholm Vartegn: "Overflødighedshorn" med alle former for beboelse, terrasser hele vejen rundt og op i højde med Varmeværkets skorsten! "Kransekage" formet bygningsværk som oser af nordisk arkitektur, kunst og kultur. SOLcelleenergi, jordvarme, genbrug af regnvand i harmoni med klimaforandringer. Med Biograf og Restaurant/Nordisk Køkken med udsigt til Øresund. Vartegn for krop og sjæl med fire hovedindgange/nord, syd, øst, vest.

16.04.2016 Jesper Bruus-Jensen
Ny Hirscholm Slot - et slotsagtigt bygningskompleks med hovedbygning og en lille park mod Kongevejen. Slottet/længer anvendes til boliger og Stalden til børneinstitution og Kancellihuset til off. adm. osv. En af slotsgårdene kan forbeholdes off. formål som antikmarked og små koncerter. Arkitekterne må arbejde med udsmykningsdetaljer, så slottet fremstår klassisk og vi opnår et format, vi stolt kan overdrage til de kommende generationer og samtidig sætter Hørsholm på det arkitektoniske Verdenskort.

17.03.2016 Elisabeth Fox
Blandede boliger herunder oprettelsen af et bofællesskab for unge kørestolsbrugere fx. 18-30 år. Der findes IKKE et sådan i hele DK. Unge der er i kørestol, men som ellers er friske og kan meget selv, men som måske har brug for at kunne dele en hjemmehjælper og hvor der kan laves nogle fælles aktiviteter. Hver enkelt skal have sin egen lejlighed, men kunne trække på noget fælles hjælp og der skal være et fællesrum man kan mødes i.

15.03.2016 Ulrik Obel
Man burde lave Danmarks højeste bygning med lejligheder, i et design der manifesterer sig. Det ville blive et Hørsholm varetegn. Ligesom "The Turning Torso" i Malmø. Der vil blive en masse nye boliger og områderne omkring ville være store og grønne, da man byggede i højden og derved fik alle KVM til nye borgere i højden. En sådan bygning vil også kunne facilitere forskellige beboere (unge, gamle, lejere, ejere, beskyttede boliger og sågar lave institution eller detail handel i den eller de nederste plan.

11.03.2016 Vibeke Rasmussen
Blandede boliger for ALLE. Unge, ældre, ejere og lejere. Grønt, sanseligt og æstetisk miljø. Harmoni ml. det nye og det oprindelige, samt både kæmmet og vild natur. Skal indbyde til at slå sig ned eller ved at benytte anlægget, som den gåendes smutvej videre til eller fra Højmosen. Et levende åndehul.

25.02.2016 Christian Dyrberg
1) De nuværende bygninger inkl. kælder giver en bebyggelsesprocent på 35. Hold den nye bebyggelse på max 35 pct
2) Den nuværende bebyggelse er trukket ind på grunden væk fra Højmosen. Den nye bør ligeledes ligge væk fra Højmosen bl.a. for at bevare det landskabelige miljø
3) Etabler en ind og/ eller udkørsel til Bolbrovej for at lette belastningen af Højmosen både i udførelsesfasen og permanent. Ligesom forbindelsen mellem Ørbækgårds Alle bebyggelsen og landevej 207.

23.02.2016 Nanna Carlsen
Et Springcenter til Hørsholm gymnastik forening.