Spørgsmål og svar

Region Hovedstaden drev Hørsholm Hospital på adressen frem til februar 2011. Da Hospitalet lukkede i 2011 rummede det ca. 20.000 m² etageareal, med 170 medarbejdere og 44 sengepladser. Hørsholm Hospital har i tidens løb også heddet Usserød Sygehus og Hørsholm Sygehus.

Hørsholm Kommune købte grunden i oktober 2015.

Den ligger på Usserød Kongevej 102 mellem Højmosen og Bolbrovej i Hørsholm.

Den er næsten 6 hektar.

For at kvalificere og skabe det bedst mulige grundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til udvikling og salgsvilkår for Hospitalsgrunden gennemføres et såkaldt parallelopdrag. Her inviteres 3 rådgiverteams ind i en proces, hvor de på baggrund af den vision og det program kommunalbestyrelsen har vedtaget for hospitalsgrunden, udarbejder deres ideer og skitser til, hvordan grunden kan udvikles.

Der betales hvert rådgiverteam et honorar for at deltage og kommunalbestyrelsen står derfor frit for at anvende resultaterne. Der er ikke tale om en konkurrence.

På baggrund af de 3 forslag til hospitalsgrundens udvikling, som parallelopdraget har resulteret i drøfter kommunalbestyrelsen hvordan de enkelte forslag lever op til visionen og programmet. Der tages stilling til hvilke elementer i forslagene der ønskes fremmet i forbindelse med salg af grunden. Det er her muligt at vælge et af forslagene i sin helhed eller plukke de bedste elementer fra flere forslag og efterfølgende få udarbejdet det endelige grundlag for hospitalsgrundens udvikling forud for et salg. Dette kaldes en udviklingsplan.

Ja. Gennem visionsproces og parallelopdrag præciseres og kvalificeres kommunalbestyrelsen krav til hospitalsgrunden og dermed også de krav, der skal være styrende for salg af grunden.

Dette materiale lægges til grund ved en udbudsproces, hvor grunden udbydes til salg med krav om at levere et Købstilbud der rummer konkretisering af hvordan de bydende vil omsætte principperne i udviklingsplanen i deres projektforslag for hospitalsgrunden grunden og hvilken pris de vil tilbyde for grunden.

Hvis ikke, kan du kontakte Byudviklingssekretariatet på 48 49 20 50