For at kvalificere og skabe det bedst mulige grundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til udvikling og salgsvilkår for Hospitalsgrunden.

3 rådgiverteams har været inviteret ind i en proces, hvor de på baggrund af en vision og et program kommunalbestyrelsen har vedtaget for hospitalsgrunden, har udarbejdet deres forslag til, hvordan grunden kan udvikles. Hørsholm Kommune har valgt parallelopdragsformen, der gør det muligt at udvælge de bedste elementer fra hvert forslag og samle dem i én udviklingsplan.