PH Park måles op

Hørsholm Kommune forbereder i øjeblikket udsendelse af det første udbud i forbindelse med realiseringen af PH Park, det betyder blandt andet at der i øjeblikket laves en række registreringer og undersøgelser på grunden.

Der laves dels laves geo- og miljøtekniske undersøgelser der klarlægger jordforholdene på grunden og dels er en landinspektør i gang med en række opmålinger. Alt sammen informationer der skal buges i forbindelse med det udbud Kommunen forventer at udsende ultimo februar 2018.