Dialog

Der vil løbende i arbejdet med at udvikle hospitalsgrunden til et nyt attraktivt område i byen blive holdt dialogmøder, her har du mulighed for at kommentere og diskutere fremtidsplanerne for Hopitalsgrunden. Hold dig orienteret her på siden om specifikke datoer for møder.

12. maj 2016 blev der holdt dialogmøde, hvor kommunen præsenterede vision, program og parallelopdrag for udvikling af hospitalsgrunden, mødet blev holdt i Kulturhus Trommen,

5. september 2016 blev der holdt dialogmøde hvor de tre teams fra parallelopdraget præsenterede hvert deres forslag til udviklingsplanen og besvarer spørgsmål og drøfter input med borgerne i Kulturhus Trommen

7. oktober 2017 blev der holdt åbningsarrangement på grunden. Hospitalsgrundens nye navn PH Park blev fejret med en række spændende aktiviteter, events og taler.

29. november 2017 blev der holdt dialogmøde hvor udviklingsplanens principper for landskab og bebyggelse blev præsenteret og diskuteret i Kulturhus Trommen. (præsentationen kan ses her)