Lokalplan

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. maj 2019 at sende forslag til lokalplan 170 for PH Park i offentlig høring fra den 3. juni 2019 til den 12. august 2019.

Forslag til Lokalplan 170 har til formål at udlægge det tidligere Hospitalsområde, nu PH Park, til boligformål, og fasterlægger at 4 boligklynger skal placeres i et rekreativt og varieret landskab med offentlig adgang. Boligklyngerne skal bestå af rækkehuse, etagehuse og tårnhuse i varierende højder fra 2 til 6 etager.

Læs lokalplanen her

 

Der holdes Dialogmøde om lokalplanforslaget den 13. juni 2019 kl. 16.30-18

Borgermødet holdes på Hørsholm Rådhus og tilmelding skal ske her. På borgermødet vil der være gennemgang af Forslag til lokalplan 170 samt mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du ønsker at indgive bemærkninger og input til Forslag til Lokalplan 170, skal de indsendes inden den 12. august på mailadresse: blivhoert_byudvikling@horsholm.dk

Åbent Hus – Introduktion til 3D model den 20. juni kl. 15-17

Som led i høringsprocessen og inddragelse i forbindelse med transformationen af det bynære attraktive gamle hospitalsområde, inviterer Hørsholm Kommune også til et åbent hus arrangement, det sker torsdag den 20. maj fra 15-17 på Hørsholm Rådhus. Her kan interesserede blive introduceret til en 3d model af området, hvor det er muligt at bevæge sig ind igennem området og også se området ude fra det omkringliggende område.